Gemeente Heteren   Groei en Bloei kunstroute plattegrond

Gemeente Heteren   Groei en Bloei kunstroute plattegrond

Gemeente Heteren 2023   Groei & Bloei kunstroute   plattegrond         uitgebreide info op: http://www.fonsenbarbara.nl

‘Roosje van Heteren’ is een project op de grens van beeldende kunst in de openbare ruimte, ‘folklore’ en heraldiek mede gericht op participatie en kunsteducatie. Vanuit de dorpsgemeenschap ontstaan en wordt in nauwe samenwerking met de gemeente letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving gezet. Het project vormt de basis voor een ‘stromende’ kunstroute in Heteren. Vanaf de dijk nabij de rivier de Neder-Rijn meanderend door het dorp naar de rotonde bij de A50.

De kunstroute ‘Roosje van Heteren’, oftewel het dorpsverhaal over Roosje van Heteren die beweegt langs de route als een tuimelaar. Een participatief project van gemeente, Kunst Advies Commissie, kunstenaars, burgers en bedrijfsleven. De Dorpsraad treedt in dit geval op als aanjager, aanvrager en is in een culturele coalitie met gemeente participerend opdrachtgever.

De gelaagdheid van dit kunstproject is op zijn Betuws te typeren als een drie-eenheid:

1 – De kern, of de pit, is het kunstwerk bestaande uit diverse beelden op locaties en die de kunstroute gaan vormen en dan gelijk onderdeel zijn van de regionale Kunstfietsroute Overbetuwe. Nu met 39 kunstwerken en met ‘De Tuimelaars’ dan 40. Inspiratie voor veel van deze werken komt uit; het Romeinse verleden, de Betuwse fruitteelt en/of het landschap en in het lokale cultureel erfgoed en/of ‘folklore’.

2 – De schil bestaat uit community arts. In dorpse dialoog met ons zijn activiteiten rondom Roosje bedacht en is het concept tot stand gekomen. Dit aan de route onlosmakelijk gekoppelde onderdeel, Roosje van Heteren, krijgt een vervolg in de komende jaren.

3 – Het vruchtvlees of het ‘Leven Lang Leren’ herhalende educatieve project over materieel (kunst in de openbare ruimte) en immaterieel erfgoed (streekverhalen en heraldiek). Gericht op de 8ste groep in het primair onderwijs en/of het 1ste jaar van het voortgezet onderwijs. De bezoeker of toerist wordt niet vergeten en krijgt infotainment over dit voor Heteren unieke kunstproject.

We zien onverwachte verbindingen ontstaan in Heteren en hebben de mogelijkheid om daar nieuwe betekenissen aan te geven met ons project. We zoeken naar de kracht van mensen. Wij zoeken in Heteren bijvoorbeeld naar die connectie door kunst en cultuur in te zetten als middel om te verbinden. We vinden onze kracht in verbinding en co-creatie in dit project. ‘Roosje van Heteren’ bleek de brug tot contact met Heteren en zij werd het boegbeeld van de kunstroute.

Roosje groeit door het dorp heen tot een volwaardig meisje tuimelend op de golven van de rivier. Roosje als tuimelaar en de kunstmatig gemaakte rivier door het meanderde straatbeeld trekken een spoor door het dorp van Heteren. De Roosjes doemen op en lijken te bewegen op de kracht van wind en met de stroming van het water dat het dorp in stroomt.
Passanten kunnen de tuimelende Roosjes vanaf het centrum zien tot en met de A50. De Roosjes zijn waardevolle tekens op de grasbanken en de druppels aan de oevers van de weg. Het plan voor deze kunst-route is dat de Hetenaren en de bezoekers aan Heteren het veranderlijke in tijd en landschapsbeleving ervaren. Zoals het weer en het ritme van dag en nacht ons steeds weer anders, en niet altijd even bewust, naar die ons omringende, vertrouwde maar ook verwonderlijke wereld doen kijken.
Het werk laat zich veroveren en geeft zich langzaam prijs via een ontdekkingstocht. Op en langs de stromende rivier door het dorp.

i.s.m. Barbara Recourt