Kiwi express cream

Kiwi   express cream

Kiwi   express cream

Applicator voor schoensmeer. De organische vriendelijke vormgeving vervangt de tot dan heersende gereedschap estethiek.