De Keermolen

De Keermolen

Gemeente Sint- Michielgestel 2016    kunstwerk concept    De Keermolen       http://www.fonsenbarbara.nl

Onze inspiratiebron was de Linie van 1629 . De linie is gebouwd door Frederik Hendrik als een belegeringslinie om de Spanjaarden uit ‘s-Hertogenbosch te verdrijven.
Waterbeheersing speelde een cruciale rol in de militaire strategie van Frederik Hendrik.
Het vele water dwarsboomde hem, maar gaf hem ook kansen die hij wist te benutten. Frederik Hendrik gebruikte rosmolens, toen er in die warme zomer in 1629 nauwelijks wind was om de moerassen met windmolens droog te malen. Op 14 september 1629 gaf de stad ‘s-Hertogenbosch zich over en daarmee boekte Frederik Hendrik een legendarische overwinning!

Op meerdere plaatsen in het gebied zijn oude sluisjes te zien, die het water moesten keren, zodat het binnendijkse gebied niet meer onder water liep. De eeuwige strijd van Nederlanders tegen water is hier goed te zien. En die strijd is niet helemaal gewonnen. Zelfs nog in 1995 werd ‘s-Hertogenbosch weer een soort Moerasdraak met een ondergelopen Bossche Broek en A2.

Een ‘molen’ met trappen wilden wij terugbrengen in het landschap en laat zo de geschiedenis weer spreken.

Het kunstwerk draagt bij aan toeristisch-recreatieve, educatieve en sociale elementen van de omgeving. Het kunstwerk past in het landschap en de historie van het gebied en is daarmee een aangename plek om in te verblijven.

De inrichting van de ‘keerschotten’ van De KeerMolen zijn zo geordend door het gebruik en de bestaande kwaliteiten van de Keerdijk intuïtief op elkaar af te stemmen.
Het kunstwerk nodigt uit tot spelen, leren, recreëren, kiezen van verschillende perspectieven, beleven van historie en landschap. Iedere trap leidt de gebruiker naar een ander uitzicht in De KeerMolen met een gevarieerde belevingswaarde. De treden van de trappen zijn te gebruiken als zitelement, om te rusten en te kijken.

Elk uitzicht verteld zijn eigen verhaal en toch vormen alle verhalen een poëtisch geheel in een ruimtelijk verband.
Het kunstwerk heeft verschillende zichtlijnen naar de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch, de Dungense kerktoren en de Mugheuvel.

i.s.m. Barbara Recourt